001   1660  Bij de geboorte van een kind wordt er een plankje aan de voorkant van het huis gehangen. Met rode zijde overtrokken als het een jongen is, met een witte kokarde er aan als het een meisje is. Als het plankje met zwarte stof is overtrokken dan is het kind in het kraambed overleden. Babies werden in de wieg stevig met baleinen ingesnoerd en hadden een muts op.

 

002   1700  Het gaat slecht met de textielindustrie rond Leiden en Haarlem. De lonen zijn wel hoog maar de belastingen op de eerste levensbehoeften zijn hoog. Veel geschoolde arbeiders gaan elders een baan zoeken. Ook e fabrikanten trekken weg naar gebieden (o.a. Brabant) waar het loon een stuk lager is.

 

003   1720  Op de een of andere manier begint alles wat Frans is populair te worden in de Nederlanden. Wat merkt de gewone man hiervan?

 

004   1946  Aart Boekee, geboren te Sassenheim op 28  november 1946. Hij is getrouwd op 5 oktober 1973 met Jacoba Marianne Haasnoot, geboren 22 juli 1949 te Lisse. Overleden te Leiden op 2 september 2003

 

005   1917 Jan Boekee, geboren te Sassenheim op 12 oktober 1917, overleden te Leiden op 18 februari 1997. Hij is getrouwd te Leerdam op 18 september 1940 met Maaike Pelle, geboren te Leerdam op 24 juli 1917.

 

006   1885 Dirk Boekee, geboren te Oegstgeest op 3 december 1885, overleden te Leiden op 21 september 1973. Hij is getrouwd te Valkenburg (ZH) op 2 juni 1910 met Gerritje Klomp, geboren te Wassenaar op 20 oktober 1888, overleden te Sassenheim op 8 april 1966.

 

007   1858 Ewout Boekee, geboren te Rijnsburg op 15 augustus 1656, overleden aldaar op 28 januari 1934. Hij is getrouwd te Rijnsburg op24 februari 1881 met Jannetje de Mooij, geboren te Rijnsburg op23 november 1860, overleden aldaar op 9 januari 1937, dochter, van Cornelis de Mooij en Willemina Timmers.

 

008   1700 Rond deze tijd begint alles wat Frans is erg in de mode te komen. Veel gevluchte Hugenoten doen goede zaken in het land, vaak als kok bij een deftige familie. Een recept uit die tijd is "olipotrigo" (Spaans). Neem stukken kapoen, lams- en kalfsvlees, worst, varkens- en schapenpoten, varkenskop, andijvie, artisjokken en verschillende kruiden. Laat dat drie en een half uur koken. Maak een aparte saus van 5 eierdooiers met gesmolten boter en verjus. Giet de saus over het gerecht en dien het met kastanjes op.

 

009   1717 Runderpest doodt een groot deel van de veestapel. Er wordt niets tegen gedaan want volgens de boeren is het een straf van God.

 

010   1717. Rond de kerstdagen is het noodweer. Vooral in het noord(westen) zijn er veel overstromingen en verdrinken er veel mensen en dieren.

 

011   1821 Pieter Boekee, geboren te Rijnsburg, overleden te Oegstgeest op 3 november  1870. Hij is getrouwd te Katwijk op 2 maart 1848 met Judith Meijvogel, geboren te Katwijk aan Zee op 21 maart 1820, overleden te Oegstgeest op 29 juli 1913, dochter van Ewoud Meijvogel en Neeltje Zuijderduijn.

 

012   1798 Dirk Boekee, geboren te Rijnsburg op 16 augustus 1798, gedoopt aldaar op 19 augustus 1798, overleden aldaar op 16 oktober 1829. Hij is getrouwd te Rijnsburg op 25 augustus 1820 met Marijtje van Egmond, geboren te Rijnsburg op  5 januari 1801, gedoopt aldaar op 11 januari 1801, overleden aldaar op 16 december 1858, dochter van Pieter Dirksz van Egmond en Jannetje de Mooij Vml (3168). Zij is later getrouwd te Rijnsburg op 1 februari 1831 met Jan Bogaards, geboren te Katwijk aan de Rijn op 25 september 1808, overleden te Rijnsburg op26 juli 1866, zoon van Gerritsz Bogaard en Hesje van Zijp.

 

013   1766 Pieter Boekee, geboren te Rijnsburg op 17 mei 1766, gedoopt aldaar op 18 mei 1766, overleden aldaar op 20 november. Hij is in ondertrouw gegaan te Rijnsburg in februari 1792, getrouwd aldaar op 26 februari 1792 voor de kerk met Brechtje Vooijs, gedoopt te Katwijk aan Zee op 18 december 1768, overleden te Rijnsburg op 28 maart 1828, dochter van Dirk Bastiansz Vooijs en Jannetje Kuijt.

 

014   1727 Theunis Theunisz Boekee, gedoopt te Rijnsburg op 17 oktober 1727, overleden te Leiden op 10 januari 1811, begraven te Rijnsburg op 15 januari 1811. Hij is getrouwd te Rijnsburg op 27 november 1750 voor de kerk (1) met Engeltje Jansdr Haverbeek/Haverbeek, gedoopt te Rijnsburg op 12 augustus 1725, begraven aldaar op 26 februari 1782, dochter van Jan Pietersz Haverbeek en Jannetje Mattheusdr van Oudenaarden. Hij is in ondertrouw gegaan te Rijnsburg op 3 mei 1782, getrouwd aldaar voor de kerk (2) met Cornelia van Pasen. Kinderen uit het huwelijk van Teunis en Engeltje:

Aalijtje

Teunis

Jannetje

Jan

Gerret

Jan

Willem

Aaltje

Pieter

 

015   1688 Teunis Jansz Boekee, gedoopt te Rijnsburg op 25 december 1688, begraven aldaar op 3 maart 1750. Hij is getrouwd te Rijnsburg op 21 april 1710 voor de kerk met Katharina Jorisdr Blankert, gedoopt te Katwijk aan de Rijn op 7 november1688, begraven te Rijnsburg op 1 mei 1776, dochter van Joris Reiniersz Blankert en Aeltje Gerritsdr Haasbroek. (Zij is later in ondertouw gegaan te Rijnsburg op 4 januari 1757, getrouwd te Hazerswoude op 6 februari 1757 voor de kerk met Huijg Tijsz. Moraal, geboren rond 1687, overleden voor 1 mei 1776. Hij was later gehuwd met Trijntje de Ruijter). Kinderen uit dit huwelijk:

Hendrina

Jorisje

Jan

Teunis

Gerrit

Hendrik

Gerrit

Heijndrikje

Joris

Lijsbet

Teunis, de  ""volgende in de familie"".

 

016   1721 Jan Theunisse Boekee, begraven te Rijnsburg op 10 februari 1721. Hij was gehuwd met Heijndricje Heijndricsdr van Gouda, begraven te Rijnsburg op 16 april 1721.  Kinderen uit dit huwelijk:

Arijaantje

Neeltje

Ariaantje

Ariaantje

Tonis (=Teunis)

 

017   1657 De route die Teunis afgelegd kan hebben is gokwerk. Als je er van uit gaat dat hij niet rijk was. Misschien had hij een stukje eigen grond en een huis dat hij verkocht. Het is waarschijnlijk dat hij de reis te voet heeft gemaakt. Als de familie vermogend geweest zou zijn dan waren zij niet vandaar vertrokken. Een mogelijkheid is dat hij zijn meest waardevolle bezittingen op een handkar meenam, waar ook af en toe een gezinslid op plaats nam als hij of zij moe was.

Een mogelijke route die zij hebben gelopen kan zijn: via Gent, Antwerpen, Breda, Moerdijk, Rotterdam, Den Haag, Leiden.

 

018   1657 Het is niet onwaarschijnlijk dat Teunis de bedoeling had om naar Leiden te verhuizen. Het is mogelijk dat naar mate hij dichterbij kwam hoorde dat er in de stad weinig mogelijkheden waren omdat de industrie terugliep. Met zijn agrarische achtergrond heeft hij waarschijnlijk gedacht meer kansen op het platteland (=Rijnsburg) te hebben.

 

019   1657 Het is niet bekend  hoe Teunis precies in Rijnsburg terecht is gekomen. Waar nu het restaurant Het Haagsche Schouw is was eeuwen lang een overzetplaats over de  Rijn. Deze was in de 17e eeuw bekend onder de naam ""De Schouw van Duivenvoorde"". Het woord ""schouw"" is ontleend aan de naam van het type schuit waarmee de oversteek gemaakt werd.

 

020   1802 De eerste vaste oeververbinding over de Rijn in deze regio komt tot stand.

 

021   1686 werd ten behoeve van de pas aangestelde asman een lijst aangelegd van alle huizen in het dorp."

 

 

022   1795 Het is een strenge winter als de Fransen Holland binnentrekken. Op de grote rivieren drijft ijs. Op 19 januari zijn de Fransen in Leiden. Er verandert veel. De oude belastingen worden afgeschaft en er komen nieuwe zoals grondbelasting en personele belasting.  wat de gewone man waarschijnlijk het meeste merkt zijn de indirecte belastingen op wijn, bier, tabak en nog veel meer. Volgens velen van de regen in de drup. De Franse militairen pikken gewoon van de mensen wat zij nodig hebben.

 

023   1796 De kerk (beschreven  wordt de RK kerk) heeft zwaar te verduren onder het Franse bewind. Er wordt beslag gelegd op bijna al het kerkelijk bezit. Processies zijn verboden. Het burgerlijk huwelijk krijgt dezelfde status als het kerkelijk. Of dit ook in de protestante kerk zo is is in dit verhaal niet duidelijk maar wel waarschijnlijk.

 

024   1795 De Franse soldaten gedragen over het algemeen zich redelijk correct. Er ontstaan wel liefdesrelaties tussen Hollandse meisjes en Franse soldaten. Vaak worden de soldaten voor een poosje naar Holland gestuurd op wat op adem te komen en wat bij te eten voor ze weer naar het front worden gestuurd en afgelost door een nieuwe, uitgehongerde lichting.

 

025   1798 Door de zeeblokkade ligt ook de visserij bijna helemaal stil. Dat zal wel grote werkeloosheid in Katwijk opgeleverd hebben en indirect invloed op Rijnsburg gehad hebben.

 

026   1657 Als je er van uit gaat dat Teunis en Marieke geen al te groot gezin hebben gehad (slechte tijden) dan zijn mogelijk voornamen (die veel in de familie voorkomen), Ariaantje, Gerret, Jannetje en Teunis als jongste. Een verklaring dat een generatie in het boek ongeveer 35 jaar duurt is dat de afstamming in rechte lijn meestal via de jongste loopt.

 

027   1807 12 Januari. het Is Koppermaandag en feest in de stad. (Wat is Koppermaandag?). Het  schip aan het Rapenburg heeft 37.000 pond kruit aan boord. Rond kwart over vier  is de ontploffing zie pag. 470 in 2000 jaar geschiedenis.

 

028   1810 De burgerlijke stand wordt (onder de Franse regering) ingevoerd. Er is veel verzet tegen omdat veel mensen denken dat ze zo gemakkelijker kunnen worden opgeroepen voor de militaire dienst. Veel mensen hebben tot dan toe geen familienaam en moeten er een verzinnen waardoor namen ontstaan die te maken hebben met beroepen. Sommigen nemen het niet serieus waardoor de meest vreemde namen ontstaan. Zij denken dat het toch maar tijdelijk is.

 

029   1817 Er is grote werkeloosheid. Voor geschoolde arbeiders komen vaak mensen uit het buitenland. Ook de invoering van der stoommachine kost veel banen. om de werkeloosheid te verzachtten worden er werkkolonies in Drenthe gesticht, niet echt een succes, vooral niet voor de kinderen (boek 2000 jaar pag. 481 e.v.).

 

030   1830 De afscheiding van BelgiŽ. Dit heeft waarschijnlijk geen invloed op het dorpsleven. Intussen gaat het nog steeds beroerd in Nederland.

 

031   1850 Het gaat voor de gewone mens nog steeds  niet goed in Nederland. Zie voor inkomsten en uitgaven pag 505+506 boek 2000 jaar.

 

032   1795 Bij een volkstelling ten behoeve van de verkiezing van een Nationale vergadering bestaat de bevolking van Rijnsburg uit 1063 personen. Rijnsburg is ingedeeld bij het district "Zee en Meer".

 

033   1561 Rijnsburg heeft 140 huizen. Voor specificatie zie de map van Kees.

 

034   1622 Rijnsburg heeft 252 huizen. Het aantal is gestegen ten opzichte van de vorige telling door de gebiedsuitbreiding de Oude vliet. Voor specificatie zie de map van Kees.

 

035   1622 Rijnsburg wordt uitgebreid met de oude Vliet.

 

036   1686 Ten behoeve van de pas aangestelde asman zijn de huizen geteld. Het zijn er 254, waarvan 12 onbewoond. Deze leegstand wijst op een afnemende bevolkingsdruk. Het aantal inwoners is ca. 1200.

 

037   1733 Het aantal huizen is nog verder teruggelopen naar 210, zie de map van Kees. In de 18e eeuw zijn er maar enkele huizen bijgebouwd. Een iets groter aantal werd 2geamoveerd" (afgebroken).

 

038   1622 Rijnsburg heeft 1337 inwoners. Kohier van het hoofdgeld.

 

039   1733 Rijnsburg heeft ca. 1100 inwoners. Kohier verponding van huizen.

 

040   1795 Het aantal inwoners in Rijnsburg is 1063. Volkstelling.

 

041   1809 Het aantal inwoners in Rijnsburg is ca. 1100. Volkstelling.

 

042   1829 Het aantal inwoners in Rijnsburg is ca. 1250. Volkstelling.

 

043   1849 Het aantal inwoners in Rijnsburg is ca. 1600. Volkstelling.

 

044   1686 tot 1733 is er een geboortenoverschot van ongeveer 200. Toch daalt het aantal inwoners. Er is dus een vertrekoverschot. Er gaan vooral veel mensen naar Leiden en Amsterdam.

 

045   1795. Er is een erg hoge sterfte in Rijnsburg. Er worden 94 inwoners begraven tegen gemiddeld 28 in de periode daarvoor.

 

046   1765 Theodorus van der Bell is predikant in Rijnsburg. Hij sluit het huwelijk tussen Daniel Verdonk en de Leidse weduwe Johanna Boleijn, die samen 153 jaar oud zijn.

 

047   1757 Gideon Buijtendijk trouwt Jannetje Jansdr. Mes die nog minderjarig is. Het huwelijk is op 13 februari in de kerk, de volgende dag wordt de tweeling Willem en Anna geboren die op 16 februari in de kerk gedoopt worden.

 

048   1759 Het gerecht laat een waarschuwing uitgaan tegen het zingen van spotliedjes die in het openbaar door oud en jong op de straten en langs de wegen worden gezongen.

 

049   1749 De Heer van Rijnsburg stelt een reglement vast waaraan de aanspreker,  Jacobus Pauw, zich bij begrafenissen moet gedragen. De baar was met een "pelle" afgedekt. Die werd bij de koster gehuurd, 2 gulden voor het "beste kleed", 10 stuivers voor het "gemene kleed". Een uur de klok luiden kostte 15 stuivers. Doorgaans droegen de buren de baar naar de kerk. Voor een enkele, deftige begrafenis werd in Leiden een koets gehuurd. Na de begrafenis werd een maaltijd genuttigd. Er was geen gebod om deze maaltijd sober te houden, in andere plaatsen was dit er vaak wel.

 

050   1778 Jan Teunisz Boekee wordt op 19 jarige leeftijd dood in zijn bed aangetroffen.

 

051   1774 Burgemeester Willem van Nierop komt om het leven als zijn koets omslaat.

 

053   1800 Rond deze tijd is er rond Rijnsburg veel akkerbouw. De geteelde tarwe was de beste van heel Holland. Andere producten zijn gerst, aardappelen en bonen.

 

054   1807 Er zijn 40 veehouders die in totaal 569 runderen hebben.

 

055   1744 Tweederde deel van de Hollandse veestapel gaat verloren door de veepest. Ook 1n 1969 werd er een ware slachting aangericht onder het vee. De stijging van de prijzen van de zuivel maakte veel goed. Schapen, varkens en kippen liepen los rond.

 

056   1700 In het dorp worden wortelen, uien en kool als voornaamste groenten geteeld. Voor de bemesting werden ondermeer de ingewanden van zeevis uit Katwijk gebruikt. Deze "grom" verspreidde een geur die "de reukzenuwen van hen, die aan dien stank niet ge?woon zijn en Rijnsburg bezoeken, alleronaangenaamst aandoet".

 

057   1672 De eerstee vermelding van de teelt van bloemen. De "tulpomanie" van 1635 is aan Rijnsburg voorbijgegaan. De bloeiperiode van de bloementeelt kwam in de 20e eeuw.

 

058   1683 Susanna Jocobdr. Snoeck verkoopt een lindeweefgetouw voor 18 gulden en het overige toebehoren voor 18 gulden. Rond Rijnsburg werd vlas geteeld en vaak thuis verwerkt. Het spinnen werd meestal door de vrouwen gedaan, het weven door de mannen.

 

059   1807 In Rijnsburg wonen ongeveer 70 boeren, 70 werkboden en 60 dagloners. Deze laatsten werden voor seizoenwerk aangetrokken.

 

060   1741 Het dorpsbestuur bepaalt dat alle huizen een pannendak moeten hebben in verband met het brandgevaar.

 

061   1760 Er zijn drie bakkers in het dorp die moeilijke tijden doormaken. Door de verarming en het steeds meer eten van aardappels wordt er steeds minder brood gegeten. In 1759 is bakker Jan van Adrichem failliet gegaan.

 

062   1665 In herberg "De Valk" is weer, tot 1739, de vergaderplaats van het gerecht. Het was de bekendste herberg in het dorp. De herberg had een kaatsbaan.

 

063   1620 32% van de bevolking is onvermogend en 3% is arm. In het nieuwe grondgebied langs de Oude Vliet bedroeg het percentage onvermogenden bij 55. Hier woonden ook 29 van de 39 armen van de plaats.