Deze website heb ik gemaakt ter herinnering aan mijn echtgenoot Aart. Veel te vroeg is hij overleden, hij wilde nog zoveel doen, had nog zoveel plannen en zoveel verwachtingen maar daar is hij niet meer aan toegekomen.

Aart heeft veel herinneringen opgeschreven, zoals de nieuwsbrieven tijdens zijn ziekte, overwegingen van de meditatievieringen, een dagboek van zijn laatste maanden, reisverslagen, scripties van zijn studie, zijn eigen rouwdienst en nog veel meer. Ik wil dit graag vastleggen op deze website.

Ook wil ik iedereen de gelegenheid geven om eventueel een bijdrage ter herinnering aan Aart in de vorm van een foto of een tekst door te mailen naar mijn emailadres .

Hartelijke groet,

Coby Boekee-Haasnoot
,

Freesiadal  24
2317 HN Leiden
                                                                 

             

               
   

                  

 

 

 

 

 

 

 

September 2003

Jij

De datum dat jij jarig bent
De avond van Oudjaar
Dat zijn van die extra moeilijke            
En zo zijn er nog een paar.                 

Maar toch is dat nog ít ergste niet               22 juli 2003
Je bereidt je er op voor
Je wapent je, je zet je schrap                
En zo kom je er wel door

Nee ít moeilijkst is als onverwacht
ít verleden binnendringt
Als iemand iets over je vraagt
Of muziek van toen plots klinkt

Een geur, een woord of een gebaar
Waarin ik jou herken
Laten me pijnlijk voelen
Hoe kwetsbaar ik nog ben.

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

aart