CURRICULUM  VITAE

                                                                Chr.Lyceum Leiden 1964                                        

 

Persoonlijke gegevens                                                   

                                                                                               

Naam                                 Boekee

Voornaam                         Aart   

Adres                                 Freesiadal 24

Woonplaats                      2317 HN Leiden                               

Telefoon                            071-5216086

E-mail                                aart.coby@zonnet.nl

Geboortedatum                28 november 1946

Geboorteplaats                 Sassenheim

Burgerlijke staat                Gehuwd, 2 kinderen

 

 

Opleidingen en verdere cursussen

 

Laboratorium opleidingen

 

1975               HTS-Chemie, Van ‘t Hoff Instituut’ Rotterdam.

1973               Hoger Beroepsonderwijs B, richting analytisch-chemisch, Avondschool voor         Laboratoriumpersoneel, Leiden.

1970               Hoger Beroepsonderwijs A, richting analytisch-chemisch, Avondschool voor  Laboratoriumpersoneel, Leiden.

1966               Leerling analist, chemische richting, Scholen voor Middelbaar Nijverheidsonder­wijs, Leiden

 

Medische opleiding

 

1982                Propaedeuse Geneeskunde, Faculteit Geneeskunde, Universiteit Leiden, Leiden.

 

Religieuze opleidingen

 

2001 - heden   Studie Theologie, Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, Utrecht.

1992                Pastorale School, richting liturgie, Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Rot­terdam, Rotterdam

 

Computer ervaring

 

1999                Powerpoint 7.0, Twice IT Training, Diemen.

1999                Powerpoint 97, Nicolaes Tulp Instituut, Universiteit van Amsterdam, Amster­dam

 Ervaring in het werken met programma’s als Word, WordPerfect, Excel en QuattroPro.

 

 

 

 


 

Verftechnische opleidingen

 

1969                Cursus BV1a, Stichting Cursussen Materialenkennis, Utrecht.

1969                Cursus BV1b, Stichting Cursussen Materialenkennis, Utrecht.

1969                BV1, Vereniging voor Verf Research, Verfinstituut TNO en de Bond voor Materialenkennis, ‘s-Gravenhage.

1969                Materiaalanalist, Stichting ter behartiging van de vorming tot assisterend labora­toriumpersoneel,    Delft.

 

Creatieve opleiding

 

1990                Tekenen, programma D, Dag- en avondscholengemeenschap Boerhave, Leiden.

 

Middelbare school

 

1964                HBS-B, Christelijk Lyceum, Leiden

 

 


 

Werkervaring

 

2002 - heden   Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Afd.                   Dienst Sector Beheer

Functie             Administratief medewerker

Taken               Administratieve werkzaamheden t.b.v. de registratie van de apparatuur.

 

1977-2001      Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Afd.                  Afdeling Medische Fysica

Functie             Laboratorium assistent

Taken              Ondersteuning van het dierexperimenteel onderzoek naar de regeling van de doorbloeding van de  hartspier en geven van practica. De werkzaamheden hierbij zijn:

- Het technisch en logistiek onderhouden van de operatiekamer en de appara­tuur.

- Het verzorgen van de anesthesie en medicatie van het proefdier en indien nodig het uitvoeren van de chirurgie.

- Het bijhouden van een archief met de onderzoeksdata.

- Het opzetten en geven van practica voor geneeskunde en natuurkunde studen­ten.

 

1971-1977      Rijks Universiteit, Leiden

Afd.                 Anatomisch Laboratorium

Functie            Laboratorium assistent

Taken              Meewerken aan het onderzoek naar enzympatronen in de kleine hersenen van kleine zoogdieren. De werkzaamheden hierbij zijn:

- Het snijden van de coupe’s en deze vervolgens met verschillende kleuringen bewerken.

- Het uitvoeren van analyses van de enzymactiviteiten.

- Het maken van foto’s en vervolgens 3D-reconstructies.

 

1964-1971      Sikkens Lakfabriek, Sassenheim

Afd.                 Research laboratorium

Functie            Analist

Taken.             Het mede helpen ontwikkelen van autoreparatielakken en het testen hiervan.