Vooraf

 

 

Ik probeer hier de geschiedenis van mijn familie van het begin van de zeventiende eeuw, 1610 is bij benadering het geboortejaar van de, tot nu toe, oudste bekende voorvader. Ik heb mij hierbij beperkt tot de rechtstreekse lijn vanaf onze eerste voorouders tot mij nu toe. Om alle vertakkingen te noemen en min of meer uitge­breid te beschrijven is ondoenlijk in het kader van dit schrijven. Bij het schrijven heb ik me dan ook beperkt tot de rechte afstamming van onze eerste "voorouders" tot nu toe.

Dit verhaal moet men vooral niet lezen als een getrouw verslag van de geschiedenis zoals die bijna vierhonderd jaren bekend is van de familie Boekee. Je moet het lezen in de vorm van: "zo zou het misschien geweest kunnen zijn". Het is dus niet zo dat alles dat hier geschreven is de pure waarheid is. Zelfs als zou ik dat proberen te doen is dat onmogelijk omdat de archieven verre van compleet zijn. Geprobeerd is om naast de namen, geboorte- en sterfdata ook iets van het dagelijks leven te beschrijven. Ook dat is tamelijk moeilijk omdat vooral van deftige en aanzienlijke geslachten er uitgebreide archieven zijn overgebleven.

Voor dit verhaal heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de zeer uitgebreide Familiekroniek Boekee van D.E. Boekee. Vooral wat betreft de eerste generaties heb ik hier een schat aan informatie gevonden.

De familienaam spel ik in dit boek heel consequent als "Boekee". Op deze spelling zijn echter vele varianten bekend. D.E. Boekee noemt er al 26 zonder de eventuele voorvoegsels mee te tellen. Eén uitzondering is hierop gemaakt; de eerst beschreven voorouder Teunis Boekee wordt, zolang hij nog in Frankrijk woont als Antoine Boucquet beschreven. Eigenlijk is dit toch wel een mooiere naam dan gewoon Aart Boekee.

 

Ik weet dat wanneer je op zoek bent naar de geschiedenis van je eigen bestaan je dat vooral voor jezelf doet. Zoeken naar je voorouders is op de een of andere manier ook een zoeken naar jezelf, zeker als je het in deze verhalende vorm wilt doen. Ongewild ga je toch iets van jezelf in de verhalen leggen. Misschien juist daarom wil het ook met anderen delen, echtgenote, kinderen, familie, vrienden en anderen. Ik hoop dat het mij gelukt is om een leesbaar stukje geschiedenis van de familie Boekee te schrijven.

 

 

 

Aart Boekee